lördag 1 november 2014

209. OBS! (232 av 365)

OBS! det står något här, men jag vet inte vad...

325. Uppdrag (231 av 365)

Agaton har tagit som sitt uppdrag att hämta stora stenar på botten

173. Längtar (230 av 365)


28. By (229 av 365)


213. Ordspråk (228 av 365)

Jag trodde att ordspråket var att många rönnbär förebådade
en kall och snörik vinter, men tydligen kan man även säga att
rönnbärsträd bara bär sin börda en gång -alltså inte mycket snö ..?

67. Fårskalle (227 av 365)


12. Avslöjande (226 av 365)